.

ติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/ร้องเรียน

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/ร้องเรียน

 

Joomla forms builder by JoomlaShine

 

mapargo

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  งานประชาสัมพันธ์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานรับสมัครนักศึกษา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 facebooklogo adcetagrocafeAIA2 PSU

 

 

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account