.

ติดต่อเรา/เสนอแนะ/ชมเชย

- ระยะเวลาการรับเรื่องติดต่อเรา/เสนอแนะ/ชมเชยไม่เกิน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการส่งต่อ

*ผู้ให้ข้อมูลยิมยอมให้สิทธิ์ใช้ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

mapargo

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  ติดต่อสอบถามข้อมูล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานรับสมัครนักศึกษา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 facebooklogo adcetagrocafeAIA2 PSU

 

 

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account