ติดต่อเรา

mapargo

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  งานประชาสัมพันธ์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานรับสมัครนักศึกษา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 แบบฟอร์มติดต่อ

 

Joomla forms builder by JoomlaShine

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account