ข่าวสารนักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการบริหารจัดการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

แบบประเมินรายวิชา 

คะแนนสอบกลางภาค 2/2562 

5ส คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี 2564


 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

Error: No articles to display

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account