ข่าวสารนักศึกษา

แบบประเมินรายวิชา 

คะแนนสอบกลางภาค 2/2562 

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2563

5ส คณะอุตสาหกรรมเกษตร


1.แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการบริหารจัดการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563
2.แนวทางการจัดการเรียนการสอนและข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

Error: No articles to display

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account