ข่าวสารนักศึกษา

แบบประเมินรายวิชา 

คะแนนสอบกลางภาค 1/2562 


ข่าวการสอบ Tellmemore ประจำปี 2562

นักศึกษาทุกชั้นปีเตรียมทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบรอบ Placement Test คลิกที่นี่ 

รอบการสอบ

1.Placement Test  เวลาสอบประมาณ 45 นาที เดือนพฤศจิกายน

2.Progress Test เวลาสอบประมาณ 45 นาที รอประกาศวันสอบอีกครั้ง

3.Achivement Test เวลาสอบประมาณ 60 นาที รอประกาศวันสอบอีกครั้ง

4.Achivement Test เวลาสอบประมาณ 60 นาที รอประกาศวันสอบอีกครั้ง

ย้ำ !!!  ขอให้ตรงต่อเวลาหากมาสายเกิน 15 นาทีจะไม่อนุญาติเข้าห้องสอบ ต้องรอการนัดสอบอีกครั้งรอบ Progress Test 

ห้ามนำกระเป๋า มือถือ โพย เข้าห้องสอบ ทุจริตปรับตก

 

 

Error: No articles to display

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account