.

วิดีทัศน์ทำไมต้อง อ.ก. ม.อ.

TCAS66 01

new star

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก
    โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง และโครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1/2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ รอบ TCAS 1/2 ดังนี้

1. โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง

2. โครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง

3. โครงการเส้นทางสู่นักการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร และโครงการเส้นทางสู่นักธุรกิจอาหารรุ่นใหม่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ TCAS1/1 ประจำปีการศึกษา 2566

1. โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง และโครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง


ลิงค์รับสมัครเรียน  https://entrance.psu.ac.th

ลิงค์ค่าธรรมเนียมการศึกษา https://reg.psu.ac.th/reg/bachelor_fee.aspx

ลิงค์ทุนการศึกษา https://student.psu.ac.th/web/home

 

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account