ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอผลงานและเข้าร่วมงานประชุม International Symposium on Science & Technology (ISSTUP2022)

        ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอผลงานและเข้าร่วมงานประชุม International Symposium on Science & Technology (ISSTUP2022) วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 โดย Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รูปแบบ Online (WebEx) and Hybrid


ISSTUP 2022 Website
Registration
Abstract Templates
Prospective Journal for Publication

⏲ Important Dates (Deadlines) :

Extended Abstract Submission/ Payment: 31th December 2021
Non-presenting participant registration: 28th February 2022
Registration Fee: Student 50 RM ( ~400 Baht) Academician 100 RM ( ~800 Baht)

Ⓜ Payment can be made via online or electronic funds transfer to:

Account number - 8002234307
Account name - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Bank - CIMB Bank Berhad
Swift Code - CIBB MYKL
Bank Address - Lot 1.04 & 1.05, Level 1, Wisma UNIKEB,43600, Bangi, Selangor, Malaysia
Reference - ISSTUP2022

ISSTUP2022 2

ISSTUP2022 3

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account