.

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอผลงานและเข้าร่วมงานประชุม International Symposium on Science & Technology (ISSTUP2022)

        ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเสนอผลงานและเข้าร่วมงานประชุม International Symposium on Science & Technology (ISSTUP2022) วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 โดย Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รูปแบบ Online (ZOOM)


ISSTUP 2022 Website
Registration
Abstract Templates
Prospective Journal for Publication

⏲ Important Dates (Deadlines) :

Extended Abstract Submission/ Payment: 31th December 2021
Non-presenting participant registration: 28th February 2022
Registration Fee: Student 50 RM ( ~400 Baht) Academician 100 RM ( ~800 Baht)

Ⓜ Payment can be made via online or electronic funds transfer to:

Account number - 8002234307
Account name - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Bank - CIMB Bank Berhad
Swift Code - CIBB MYKL
Bank Address - Lot 1.04 & 1.05, Level 1, Wisma UNIKEB,43600, Bangi, Selangor, Malaysia
Reference - ISSTUP2022

ISSTUP2022 2

ISSTUP2022 3

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account