.

เชิญเข้าฟังสัมมนาแบบออนไลน์ “เปิดมุมมอง ผ่านประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน Gastronomy” โดยวิทยากร : รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

            ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาแบบออนไลน์ เรื่อง “เปิดมุมมอง ผ่านประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน Gastronomy” โดยวิทยากร : รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ตำแหน่ง : ผู้อํานวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศอาหารสุขภาพและนวัตอัตลักษณ์อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

2022091001

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account