.

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมคณะฯ และหารือร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท Food Machinery

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ หารือร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท Food Machinery ในการวางแผนการพัฒนาสายการผลิตของอาคารศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ของคณะฯ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารฮาลาลและอาหารสุขภาพ ให้เกิดมูลค่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงรองรับการผลิตและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ด้านอาหารฮาลาลและอาหารสุขภาพ เพื่อการส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในอนาคต

ภาพบรรยากาศทั้งหมด

2022091301

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account