.

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์เยือน Universitas Brawijaya (UB), Indonesia

         รศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์) ได้เดินทางไปเยือน Universitas Brawijaya (UB), Indonesia โดยเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยและคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ระหว่าง ม.อ. กับ UB และบันทึกข้อตกลงฯ ระดับคณะ ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. กับ Faculty of Agricultural Technology, UB

📍โดยมี Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc. อธิการบดี ของ UB พร้อมด้วย Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP คณบดี Faculty of Agricultural Technology และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

📍 ทั้งนี้ได้มีการเจรจาเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการพัฒนาหลักสูตร Dual Degree ระหว่างสองคณะ

2022091301

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account