.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม AGRO-PSU CAMP 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม AGRO-PSU CAMP 2566

วันที่ 25-26 มีนาคม 2566

ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2023030201

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account