.

อ.ก. วิชาการ 2566 เปิดบ้าน Open House

news03

cer foodดาวน์โหลดเกียรติบัตร Open House สาขาเทคโนโลยีอาหาร


cer otherดาวน์โหลดเกียรติบัตร Open House   สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ   สาขาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account