.

ยินดีต้อนรับ Prof. Dr. Inderjeet Singh อธิการบดี จาก Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University (GADVASU) ประเทศอินเดีย

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ) พร้อมด้วยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผศ.ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์) รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง) ศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล ทีมศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ และ ศูนย์กิจการนานาชาติ ม.อ. ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Inderjeet Singh อธิการบดี จาก Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University (GADVASU) ประเทศอินเดีย ณ ห้องประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโอกาสมาเยือน ม.อ. และเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร

✅ การมาเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยได้หารือความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต

ภาพบรรยากาศทั้งหมด

2023083101

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account