.

นักศึกษา อ.ก. ม.อ. ได้ต่อยอดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ประกวดได้รับรางวัลระดับโลก (WorldStar Student Awards 2019, Certificate of Recognition)

นักศึกษา อ.ก. ม.อ. ได้ต่อยอดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ประกวดได้รับรางวัลระดับโลก
(WorldStar Student Awards 2019, Certificate of Recognition)

          ผลงานของนายธกร กำเหนิดผล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลในการประกวดบรรจุภัณฑ์ประเภทนักศึกษา 2019 (International Packaging Design Student Competition South Africa 2019) จัดการประกวดโดย WPO (World Packaging Organization) ซึ่งปีนี้จัดที่ The Institute of Packaging South Africa เป็นเจ้าภาพ ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นการได้รับรางวัลระดับโลกประจำปี 2019 โดยผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้เป็นชิ้นที่ 4 จากการที่รุ่นพี่ได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 3 ผลงาน ซึ่งเป็นรางวัลในการประกวดระดับโลกเหมือนกัน

          ก่อนที่นายธกร กำเหนิดผล ได้รับรางวัลประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลกนี้ นายธกร กำเหนิดผล ได้รับรางวัล ThaiStar 2019 และ AsiaStar 2019 มาก่อน ซึ่งจุดเด่นผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทำคุกกี้ ของนายธกร กำเหนิดผล นั้นต้องการให้เกิดความโดดเด่นในด้านโครงสร้างที่สะดวกในการประกอบขึ้นรูปซึ่งมีลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยมทำให้ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ได้น้อยเมื่อบรรจุภายในกล่อง อุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถยึดติดให้รวมเป็นหน่วยเดียวเพื่อสะดวกในการบรรจุซึ่งสามารถเปิดกล่องออกได้บริเวณด้านข้างของกล่อง มีข้อความแจ้งตำแหน่งสำหรับเปิด นอกจากนี้ข้อดีของบรรจุภัณฑ์คือ ไม่ใช้กาวในการประกอบขึ้นรูปและยังคงความแข็งแรงของกล่องซึ่งเป็นการลดต้นทุน ส่วนด้านกราฟิกนั้นเลือกใช้ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จริง การเลือกสีโทนน้ำตาลและขาวเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขนมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดองค์ประกอบ

            การได้รางวัลครั้งนี้เกิดจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาในคณะฯเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ทางนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาฯขอขอบพระคุณ บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ สงขลา และ บริษัท เอส แพ็คแอนด์ พริ้น จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์กระดาษในการทำบรรจุภัณฑ์กับนักศึกษาในการเรียนและการประกวดฯตลอดมา โดยมี ดร. สมพร นิลมณี และ ผศ.ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ เป็นที่ปรึกษา

20200114012020011402

2020011403

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account