.

งานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม 2560

                   13 มีนาคม 2560 งานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. รางวัลทรงคุณค่าชาวบัวหลวงกับรางวัลของคนทำงาน บรรยายากาศแห่งความปิติยินดีกันถ้วนหน้า ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ประกอบด้วย 

                   ลูกจ้างประจำดีเด่นมหาวิทยาลัย ปี 2559 นายมนัส อินทรพันธ์

                   อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์

                   ผลงานดีเด่นสาขาการแต่งตำรา ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

                   และยินดีกับผู้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ในส่วนของคณะอีกด้วย คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

2017031503

ผลงานดีเด่น สาขาการแต่งตำรา ปี 2559

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

2017031501

อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559

รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์

2017031502

ลูกจ้างประจำดีเด่นมหาวิทยาลัย ปี 2559

นายมนัส อินทรพันธ์

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account