.

นักศึกษา อก.คว้ารางวัล WorldStar Packaging Award 2017

นักศึกษา อก.คว้ารางวัล WorldStar Packaging Award 2017 (International Packaging Design Student Competition South Africa 2017) และรางวัล AsiaStar Awards Winner 2017

                     นายเมธา นิลอรุณ และนางสาวมณี แซ่ซำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ได้รับรางวัลทั้งสองรายการรู้สึกดีใจมีคุณค่ากับรางวัลที่ได้รับ โดยส่งชิ้นงานเข้าประกวดเป็นการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ งานที่มีชื่อว่า ”กระทกรกพลัส”(Katokrok Plus) และผลิตภัณฑ์ “มณีมีไม้” ( Manee Mee Mai) ดังรายละเอียดที่ปรากฏ 2018013101

                     ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวว่าคณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างงานเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งการเรียนการสอนและการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดชิ้นงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นักศึกษาของเราได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการคือ AsiaStar Awards Winner 2017, WorldStar Student South Africa 2017 และรางวัล ThaiStar Packaging Award 2017 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดการประกวด

                     ดร.สมพร นิลมณี อาจารย์ผู้สอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการประกวด ThaiStar Award Winner 2017 เป็นการประกวดทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าเพื่อการจำหน่าย และประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การประกวดได้แบ่งประเภทนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการทั่วไป โดยมีนักออกแบบและนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งชิ้นงานเข้าประกวดแข่งขัน

2018013102

อย่างไรก็ตามในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับประเทศ (ThaiStar Packaging Award) และระดับนานาชาติในปีที่ผ่านมา นักศึกษาของสาขาวิชา ได้รับรางวัลเวทีระดับโลก (WorldStar Packaging Award) และ ระดับเอเชีย (AsiaStar Packaging Award) 2 ปีซ้อนติดต่อกัน คือ ปี 2016 และ 2017

สำหรับปี 2017 นี้ ผลงานของนักศึกษาได้รับ 2 รางวัล  จากการประกวด WorldStar Packaging Award งานมีชื่อว่า”กระทกรกพลัส”(Katokrok Plus) เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว และ “มณีมีไม้” ( Manee Mee Mai) เป็นบรรจุภัณฑ์จาน ชาม ถ้วยไม้ยางพาราสำหรับเด็ก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่นี่

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account