.

นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุฯ คว้ารางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 (ระดับเอเซีย)

                   ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากการออกแบบของ นางสาวปวีณา ส่งเมือง และผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนางสาวขวัญฤดี วุฒิโชคมงคลกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานทั้งสองชิ้นได้สิทธ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมส่งต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทนักศึกษา ระดับเอเชีย (ผลงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับเอเชียต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับ ThaiStar Packaging Award 2018 มาก่อน) โดยส่งในนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดโดย Asian Packaging Federation (APF) ที่ Tokyo, Japan ผลงานของนักศึกษาเป็น 2 ใน 90 ผลงานที่ได้รับรางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน จาก 9 ประเทศสมาชิก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561

                  จากการประกาศผลการตัดสินทำให้ทั้งสองผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 ในครั้งนี้ เมื่อในปีที่ผ่านมาผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล ThaiStar, AsiaStar และ WorldStar Packaging Award อย่างต่อเนื่อง หลังจากนี้ผลงานของนักศึกษาทั้งสองที่ได้รับรางวัล AsiaStar Packaging Award 2018 จะได้รับสิทธิ์เข้าประกวดในระดับสูงต่อไปคือ WorldStar Packaging Award 2018 แนวคิดในการออกแบบและรูปภาพผลงานของนักศึกษาทั้งสอง ตามรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียดข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่

2018101701

2018101702

 2018101703  2018101704
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account