.

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ อก. รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อสังคม

          ผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านการออกแบบโดย นางสาววชิราภรณ์  มนต์กันภัย , นายธกร กำเหนิดผล และนายนาวาวี หมัดอะดั้ม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ในการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม (INNO for Change 2020 by NiDa) จัดการประกวดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการแข่งขันของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

          ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีชื่อว่า "วัสดุเศษเหลือใช้สู่กล่องเดลิเวอรี่เหลือเก็บ เป็นการออกแบบโดยอาศัยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ หลักการออกแบบ นวัตกรรมการการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จำลอง พฤติกรรมผู้บริโภคและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันมาผสมผสานกัน" โดยในรอบแรกนักศึกษาได้ส่งแนวคิดและ infographic จนสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้าย 1 ใน 8 ทีม (ก่อนสถานการณ์โควิด-19) หลังจากนั้นมีการทำคลิปนำเสนอผลงาน นำเสนอแบบปากเปล่า ตอบคำถามจากคณะกรรมการฯ จนสามารถชนะใจกรรมการได้รับรางวัลที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มาครอง

ที่มาข้อมูล สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/INNObyNIDA/

2020082001

20200820010

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account