.

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ที่ได้รับรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards) ประจำปี 2562

        ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ที่ได้รับรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards) ประจำปี 2562 ในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2020 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ.

ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านทรัพย์สินทางปัญญาศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

2. รางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการอนุญาตใช้สิทธิสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล

2021010404

2021010405

2021010406

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account