.

รางวัล“บุคคลตัวอย่างแห่งปี” PERSON OF THE YEAR 2021 สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

                ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” PERSON OF THE YEAR 2021 สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องผู้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป 

2021031507

2021031502

2021031503

2021031504

2021031505

2021031506

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account