.

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล รับรางวัลผลงานดีเด่นของม.สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

20210722032021072202

2021072201

2021072202

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19    banner covid 19
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account