.

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติในโอกาสรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในโอกาสรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทบุคลากรสายวิชาการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2​ อาคารสำนักงานอธิการบดี

2021100401

2021100402

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account