.

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ทั้งสองท่าน

                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 โดยมีศิษย์เก่าของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน คือ นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล และ นางสาวพิชญามญชุ์ อุสาหะ2021102703

2021102701

20211027022021102703

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19    banner covid 19
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account