.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศราคากลาง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน

banner covid 19    banner covid 19
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account