.

สายตรงคณบดี

banner dean     ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เปิดสายตรงคณบดี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเสนอข้อร้องเรียน ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คณะฯ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของคณะฯตามหลักธรรมาภิบาล หากบุคคลใดแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นในการแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลผ่านสายตรงคณบดี อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากคณะอุตสาหกรรมเกษตรตรวจพบจะดำเนินคดีอาญาตามกฏหมายต่อไป

 

แบบฟอร์มสายตรงคณบดี

 

Joomla forms builder by JoomlaShine

 

 

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account